Projektové služby

Podrobnější formou spolupráce je tématické zpracování rozsáhlejšího konzultantského zadání. Výsledkem je individuálně strukturovaná dokumentace. Příkladem výstupu je např. Kreativní revitalizace systému řízení, Strategický rozvojový plán nebo vypracování Studie proveditelnosti záměru.

■ Kreativní revitalizace systému řízení organizace

Kreativní revitalizace systému řízení organizace je základní platformou konzultantské spolupráce. Kreativní revitalizace systému řízení organizace je interaktivní autorská metodika, vytvořená pro potřeby rozvoje menších komerčních i nekomerčních organizací. Z tohoto důvodu je použitelná pro zlepšování výsledků ekonomických i společenských aktivit. Tato metodika je specificky upravena pro výrobní a obchodní podniky, pro firmy poskytující služby i pro organizace veřejného a neziskového sektoru. Kreativní revitalizace systému řízení má modulové členění. Proto lze pro individuálního klienta (a jeho specifické potřeby) vytvořit zcela konkrétní osnovu řešení.

Co konkrétně nabízím:

  • Nabízím analýzu vašeho současného systému řízení a návrh jeho kreativní revitalizace s využitím mé autorské metodiky Kreativní revitalizace systému řízení organizace.
  • V průběhu spolupráce se obvykle věnujeme individuálnímu návrhu vašeho Strategického rozvojového plánu a jeho následné implementaci.

Co konkrétně získáte:

  • Získáte individuálně řešený manuál praktických kroků pro zlepšení fungování vaší organizace.

Systém kreativní revitalizace řízení pro výrobní firmy. Více informací naleznete ZDE


Systém kreativní revitalizace řízení pro firmy poskytující služby. Více informací ZDE


Systém kreativní revitalizace řízení pro obchodní firmy. Více informací ZDE


Systém kreativní revitalizace řízení pro veřejné instituce. Více informací naleznete ZDE


■ Strategický rozvojový plán

Tvorbě rozvojových dokumentů se věnuji od roku 1993.  Zpracovávám strategické rozvojové plány pro komerční podniky, města, obce i neziskovou sféru.
Smyslem strategického rozvojového plánu je vytvořit nástroj pro efektivní realizaci cílů. Strategický rozvojový plán je koncepční materiál, který by měla mít každá organizace. Bez obledu na svou velikost a druh aktivity. Strategický plán formuluje nejen strategii, ale i taktiku. Definuje východiska, cíle a způsoby jejich dosahování. Strategický rozvojový plán může být zpracován jako součást Systému kreativní revitalizace řízení, nebo může být řešen samostatně.

● Pro firmy a organizace

Strategický rozvojový plán organizace je základní manažerský dokument. Komerčním firmám pomáhá dosahovat lepších ekonomických výsledků a nekomerčním organizacím pomáhá lépe realizovat své společenské aktivity a vize. V obou případech pak zvyšuje kvalitu a úroveň řídící práce.

● Pro veřejnou správu

Jako vedoucí řešitelského týmu jsem zpracoval POV a Strategické rozvojové plány pro několik stovek měst a obcí. Tomuto tématu se věnuji na samostatných specializovaných webech srpo.cz a srpm.cz.
● Podrobné informace o řešení Strategického rozvojového plánu obce jsou uvedeny ZDE
● Podrobné informace o řešení Strategického rozvojového plánu města jsou uvedeny ZDE

Co konkrétně nabízím:

  • Nabízím vypracování, aktualizaci nebo tématické inspirační rozšíření vašeho strategického rozvojového plánu.

Co konkrétně získáte:

  • Získáte podrobně strukturovaný manuál s uvedením konkrétních kroků pro postupné naplňování definovaných cílů.

Čtyři díly strategického rozvojového plánu:


Díl A: Průzkumy

Úvodní díl strategického rozvojového plánu se týká návrhu a realizaci průzkumu současného stavu. Úkolem průzkumu je shromážďit důležité informace o předchozím vývoji a současném stavu. Jednotlivé oblasti průzkumu se volí s ohledem na tématické zaměření rozvojových oblastí dle zadání.


Díl B: Rozbory

Druhý díl strategického rozvojového plánu se věnuje vyhodnocení informací získaných průzkumem. Základním úkolem rozborů je vyvodit ze shromážděných informací relevantní závěry. Rozbory poskytují vodítko pro formulaci cílových stavů.


Díl C: Plán

Třetí díl strategického rozvojový plán tvoří vlastní rozvojové jádro. Návrhová část obsahuje konkrétně definovaná akční opatření, jejichž postupná realizace vede k dosažení stanovených cílových stavů. V této části se rovněž navrhují termínové a nákladové harmonogramy, priority a měřící kvantifikátory.


Díl D: Implementace

Poslední část strategického rozvojového plánu se orientuje na implementaci plánovaných opatření. Implementace slouží k vlastní realizaci navržených akčních opatření v praxi. Zároveň se v rámci inplementaci provádějí i pravidelná měření a jejich vyhodnocování.


Přesná podoba a rozsah strategického rozvojového plánu vychází z představ a potřeb zákazníka. Rád vám pomohu se základní orientací v tématice a vysvětlím vám konkrétní přínosy naší případné konzultantské spolupráce.

Máte zájem se dozvědět víc? Využijte, prosím, kontaktní formulář:

Comments are closed.