Projektové služby

Projektové služby navazují na služby poradenské. Produktem projektových služeb jsou specifické tématické dokumentace.
Uvedený přehled je z pochopitelných důvodů pouze dílčí:

  • Studie proveditelnosti záměru
  • Strategický rozvojový plán podniku
  • Plán organizačního a řídícího systému podniku
  • Plán kreativní revitalizace podniku
  • Identifikace, měření a hodnocení slabých míst podnikových procesů
  • Plán zlepšování podnikových procesů
  • Projekt firemní identity a image
  • Plán řízení firemních rizik

Další tématické dokumentace zde nejsou uvedeny, protože jsou předmětem kreativního KNOW-HOW. V případě potřeby budou zákazníkům nabídnuty v rámci osobní konzultace.

Např. Máte úspěšně fungující podnik a chcete zhodnotit svůj úspěch? Pomohu vám postavit na jeho základě franšízingový obchodní model.