Lektorské služby

Nabízím individuální a skupinová školení

Školení tématicky doplňují konzultantské a projektové služby. Jsou určena především pro motivované pracovníky na řídících pozicích. Délka školení je obvykle cca 4 hodiny a probíhá přímo u klienta. Účastník školení absolvuje kontrolní test a objednatel školení obdrží závěrečnou hodnotící zprávu.


Školení: Projektové řízení

Účastníci školení získají teoretické i pratické informace o fungování projektového řízení. Naučí se projekt správně nastavit, řídit a vyhodnocovat.  Vyzkoušíme si modelaci ukázkového projektu a na konkrétních příkladech si ukážeme časté chyby a nedostatky.


Školení: Procesní řízení

Téma procesní řízení je z pohledu efektivity řízení zcela zásadní téma. Dostatečně a správně definované procesy jsou východiskem pro měření a hodnocení slabých míst procesních toků. Absolventi tohoto školení získají překvapivě účinný nástroj pro zlešování výsledků práce.


Školení: Adaptivní řízení

Účastníci školení získají hlubší schopnosti reagovat na změny prostředí. Adaptivní řízení využívá schopnosti včasné a vhodné reakce na změny vnějšího a vnitřního prostředí organizace. Výhody adaptivního řízení se promítají do zvyšování efektivity i produktivity práce.


Školení: Strategické plánování

Školení se věnuje konkrétním možnostem aplikace zásad strategického plánování v rámci rozvoje organizace. Účastníci školení získají nové schopnosti hodnotit východiska, vytvářet vývojové prediktivní scénáře a ke zvoleným strategickým cílům přiřazovat  odpovídající strategie realizace.


Máte zájem se dozvědět víc? Využijte, prosím, kontaktní formulář:

Comments are closed.