● 2024-04-14 ● Plán rozvoje podniku – NOVÉ >

Ing. Petr Šika – lektor a konzultant osobního a firemního rozvoje

Hlavní oblasti působnosti

 • Tvorba strategických rozvojových plánů
 • Projekty firemní revitalizace
 • Lektorské semináře osobního rozvoje
  a
  firemního plánování
 • Více>

Klíčové kompetence

 • konzultant se zkušenostmi v oboru od roku 1993
 • kreativní aplikace analytických a syntetických dovedností
 • inovativní zkušenosti se systémem KAI ZEN
 • Více>

Poradenské služby

Poradenství se věnuji od roku 1993. Zákazníkům si nehodlám říkat, co mají dělat. Mohu ale poradit, co dělat víc, co dělat líp a možná i co nedělat raději vůbec. Mezi moje hlavní poradenské a projektové aktivity patří tvorba strategických rozvojových plánů. Pro každou úspěšnou organizaci je vlastní strategický rozvojový plán zcela zásadní nutnost. Dobře řídit firmu bez kvalitního rozvojového plánu není dlouhodobě udržitelné. Věřím, že v nabídce poradenských služeb naleznete řadu inspirativních témat, která by mohla nastartovat naši spolupráci.

 • Úvodní rámcová objektivní analýza současného stavu podniku
 • Podrobná objektivní analýza současného stavu podniku
 • Konzultace existujících podnikových rozvojovových plánů
 • Konzultace základních vizí a řešení
 • Konzultace rozvojových směrů, jejich strategie a taktika
 • Konzultace návrhu osnovy podnikového rozvojového plánu
 • Konzultace organizačního a řídícího systému podniku
 • Konzultace řešení dílčích problémových situací
 • Konzultace možností celkové firemní revitalizace
 • Rámcová diagnostika a hodnocení rizik
 • Technická pomoc – individuální poradenství
 • Více >

Projektové služby

Projektové služby navazují na služby poradenské. Produktem projektových služeb jsou specifické projektové dokumentace, které rozpracovávají konkrétní tématická zadání. Následující dílčí přehled je uveden pouze pro ilustraci. Celkový rozsah našich služeb veřejně neprezentujeme.

 • Strategický a taktický plán rozvoje podniku
 • Plán kreativní revitalizace podniku
 • Plán organizačního a řídícího systému podniku
 • Studie proveditelnosti záměru
 • Projekt jednotného vizuálního stylu organizace
 • Projekt marketingových aktivit
 • Projekt propagačních aktivit
 • Řešení bezbariérových úprav přístupnosti budov
 • Projekt podnikového bezpečnostního a krizového plánu
 • Tvorba pracovních manuálů pro výkonné pozice a situační reakce
 • Individuální projektové řešení
 • Více >

Lektorské služby

Veřejná školení probíhají ve vybraných lokalitách po celé ČR.
Konkrétní tématický a časový rozsah seminářů je vždy uveden v pozvánkách.
Přihlášky na veřejné akce se provádějí v registračním systému.

Skupinová a individuální školení probíhají u zákazníka.
Počet účastníků, časový a tématický rozsah podle dohody.

 • Seminář: Tvorba firemního rozvojového plánu
 • Seminář: Zdokonalení manažerských dovedností
 • Seminář: Zdokonalení obchodních dovedností
 • Seminář: Výhody aplikované psychologie
 • Více >

666