Poradenské služby

Poradenství se věnuji od roku 1993. Zákazníkům si netroufám říkat, co mají dělat. Mohu ale poradit, co dělat víc, co dělat líp a možná i co nedělat raději vůbec. Mezi moje hlavní poradenské a projektové aktivity patří tvorba strategických rozvojových plánů.
Pro každou úspěšnou organizaci je vlastní strategický rozvojový plán zcela zásadní nutnost. Dobře řídit firmu bez kvalitního rozvojového plánu není dlouhodobě udržitelné. Věřím, že v nabídce poradenských služeb naleznete řadu inspirativních témat, která by mohla nastartovat naši spolupráci.

 • Úvodní rámcová objektivní analýza současného stavu podniku
  Pro určení výchozí situace bývá vhodné provést úvodní průzkum současného stavu podniku a zjištěné výsledky objektivně analyzovat.
 • Podrobná objektivní analýza současného stavu podniku
  Vyžaduje-li to konkrétní konzultantské zadání, provádí se podrobný průzkum s detailním vyhodnocením
 • Konzultace existujících podnikových rozvojovových plánů
  Rozbor stávajících rozvojových materiálů analyzuje slabá a silná místa existujícího rozvojového plánu. Rozbor bývá také východiskem pro následné vypracování aktualizace, rozšíření či doplnění.
 • Konzultace základních vizí a řešení
  Pokud podnik dosud žádný rozvojový dokument nevytvořil, je třeba začít od začátku. Nejdříve se konzultuje základní vize a cesta k jejímu naplnění.
  způsob jeho vytvoření, jeho budoucí struktura, časové a finanční rámce řešení.
 • Konzultace rozvojových směrů, jejich strategie a taktika
  Poradenská pomoc při rozpracování celkové vize do jednotlivých rozvojových směrů, jejich strategická východiska, cíle a taktické způsoby jejich budoucího dosažení
 • Konzultace návrhu osnovy podnikového rozvojového plánu
  Individuální konzultace celkové osnovy řešení, která se obvykle skládá ze čtyř samostatných dílů
 • Konzultace organizačního a řídícího systému podniku
  Poradenská pomoc při půzkumu a rozboru současného stavu organizačního a řídícího systému podniku. Návrh osonovy a postupu řešení, aktualizace či doplnění stávající dokumentace.
 • Konzultace řešení dílčích problémových situací
  Pokud v podniku něco nefunguje, je třeba navrhnout osnovu dílčího plánu realizace pozitivní změny. Externí konzultant může přispět inspiračními nápady, protože vidí danou problémovou situaci z jiného úhlu pohledu.
 • Konzultace možností celkové firemní revitalizace
  Pokud v podniku celkově nefunguje, je třeba navrhnout osnovu souhrnného plánu reavitalizace. Externí konzultant může přispět inspiračními nápady, protože vidí danou problémovou situaci z jiného úhlu pohledu.
 • Rámcová diagnostika a hodnocení rizik
  Každý podnik se pohybuje v rizikovém prostředí. Rámcová identifikace a rozbor mohou identifikovat i dosud méně známá rizika. Rámcová diagnostika obvykle slouží jako výchozí podklad pro vypracování podnikového bezpečnostního a krizového plánu.
 • Technická pomoc – individuální poradenství
  Titul individuální poradenství slouží k vyúčtování všeobecné technické pomoci formou paušální hodinové odměny.

Kontakt

Telefon 722 722 777
[email protected]
linkedin.com/in/petr-sika