Poradenské služby

Formy odborné spolupráce

Kdy využít moje konzultantské služby? Existuje několik typických situací, ve kterých se vedení organizace na mě obrací s návrhem spolupráce:

  • Firma „moc“ nefunguje a vedení hledá způsoby, jak situaci zlepšit
  • Firma sice funguje, ale vedení cítí, že pohled „někoho zvečí“ by mohl přinést nové inspirativní návrhy dalšího zlepšení výkonnosti
  • Firma má konkrétní problém a hledá konkrétní návrhy způsobu jeho řešení

Odborná spolupráce s klientem může probíhat v několika formách, které se liší rozsahem a mírou podrobnosti řešení.

  • Nejstručnější formou poradenské činnosti je monotématická konzultace. Jedná se o jednorázovou pracovní diskuzi u zákazníka na předem dohodnuté téma. Výsledkem je soubor verbálních analytických hodnocení a doporučení.
  • Častějším případem je polytématická konzultace. Jedná se o delší pracovní diskuzi u zákazníka na předem dohodnutý okruh témat. Výsledkem je vypracování konzultantské zprávy.
  • Podrobnější formou spolupráce je tématické zpracování rozsáhlejšího konzultantského zadání. Výsledkem je individuálně strukturovaná dokumentace. Příkladem výstupu je třeba Kreativní revitalizace systému řízení, Strategický rozvojový plán, Studie inovativních příležitostí nebo Studie proveditelnosti záměru.
  • Nejpodrobnější formou poradenské spolupráce je lektorská činnost. Obvykle souvisí z dokončením rozsáhlejšího projektu, na jehož implementaci se budou zaměstnanci organizace v budoucnu podílet. Výsledkem je získání nových tématických znalostí a dovedností frekventantů výukových seminářů.

Hlavní zákaznické benefity:

Lepší nástroje řízení

Kreativní revitalizace systému řízení má modulové členění. Proto lze pro individuálního klienta
(a jeho specifické potřeby) vytvořit zcela konkrétní osnovu řešení. Součástí konzultantské spolupráce bývá velmi často i projektové zpracování Strategického rozvojového plánu. Je to základní rozvojový dokument, který by neměl chybět ani v malých organizacích. Správně nastavený strategický plán je ideálním nástrojem trvalého rozvoje organizace. Na první nezávazné schůzce budete mít možnost se dozvědět, jaké výhody jeho zpracování přináší.

 

Máte zájem se dozvědět víc? Využijte, prosím, kontaktní formulář:

Comments are closed.