Poradenské služby

 • Strategické rozvojové plány
 • Problémové analýzy
 • Vývojové scénáře
 • Firemní revitalizace
 • Individuální poradenství

Strategické rozvojové plány

Tvorbě strategických rozvojových plánů se věnuji několik desítek let a jejich produkce patří mezi moje hlavní poradenské aktivity. Pro každou dlouhodobě úspěšnou firmu je strategický rozvojový plán zcela zásadní nutnost. Dobře řídit firmu bez rozvojového plánu není dlouhodobě udržitelné. Samotný plán ale úspěch nezaručí. Je třeba ho také realizovat, pečlivě a pružně aktualizovat. Bez aktualizace zůstane i ten sebelepší plán pouze dobrou myšlenkou. Strategický rozvojový plán se obvykle skládá ze čtyř částí: Průzkum ■ Rozbor ■ Návrh ■ Implementace. Vlastní vypracování strategického rozvojového plánu patří mezi projektové služby.
Poradenské služby v oblasti strategického plánování mohou zahrnovat:

 • průzkum a rozbor současné dokumentace
 • volba rozvojových strategií
 • identifikace klíčových faktorů úspěchu
 • vytvoření rámcové osnovy tématického řešení
 • sestavení strategické mapy
 • specifikace jednotlivých rozvojových směrů
 • sestavení časových a finančních rámců
 • stanovení kontrolních indikátorů

Problémové analýzy

Máte problém? Kdo je nemá. Není podstatné, kolik máte problémů, ale co s nimi děláte. Pokud už máte pocit, že by se vám hodila externí konzultace, gratuluji. Udělali jste právě první krok k jejich řešení. A ty další už zkusíme udělat společně. Poradenské služby v oblasti problémových analýz mohou zahrnovat:

 • podrobnou specifikaci problémů
 • analýzu jejich příčin
 • analýzu dosavadních způsobů řešení
 • kreativní návrh nových variant řešení

Vývojové scénáře

Pro efektivní rozvoj firmy je důležité pracovat se specifickými vývojovými scénáři. Tyto materiály vám mohou pomoci ušetřit mnoho peněz, času i pracovní energie. Pomohu vám vývojové scénáře sestavit, nebo vás je naučím samostatně vytvářet. Poradenské služby v oblasti tvorby vývojových scénářů mohou zahrnovat:

 • vývojové mapy
 • prediktivní vývojové scénáře
 • scénáře sekvenčních kroků
 • kreativní modelování průběhu specifických situací
 • predikce vývoje vnějšího a vnitřnítřního firemního prostředí
 • semináře osobního rozvoje

Firemní revitalizace

V životě firmy dochází, stejně jako v životě člověka, k vzestupům a pádům. Pokud vnímáte, že vaše firma přestala „vzkvétat“, je čas na jejírevitalizaci. Poradenské služby v oblasti firemní revitalizace mohou zahrnovat:

 • rámcový audit stavu podniku
 • rozbor příčin současného stavu
 • hodnotová analýza
 • návrh kroků a opatření ke změně současného směru
 • motivační tréning
 • návrh revitalizačního plánu

Individuální poradenství

Stojí před vámi důležité rozhodnutí? Máte pocit, že by si to zasloužilo podrobné vyhodnocení? Nechte si včas poradit.

Zaujala vás nabídka poradenských služeb a chcete se dozvědět víc podrobností?