Informace

2021-06-08 Nařízení ministerstva zdravotnictví
Od úterý 8. června 2021 povinnost nosit roušku přestává platit pro pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje, osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby přednášející.

2021-05-17 Zákaz nadále trvá
Vládní zákaz pořádání vnitřních vzdělávacích akcí bez omezení plynule pokračuje i po 24.5.2021.
Na vzdělávacích akcích se může sejít uvnitř 50 účastníků. Účast je nadále podmíněna: buď negativní test, uplynutí čtrnáct dní od dokončeného očkování, či maximálně devadesát dní od prodělané nemoci covid-19. Akce mohou navštěvovat jen sedící diváci a musejí nosit respirátor.

2021-05-17 Zákaz nadále trvá
Vládní zákaz pořádání vnitřních vzdělávacích akcí bez omezení plynule pokračuje i po 17.5.2021.

2021-05-09 Zákaz nadále trvá
Vládní zákaz pořádání hromadných vzdělávacích akcí bez omezení bude plynule pokračovat i po 10.5.2021.

2021-04-21 Další prodloužení zákazu
Podle posledních informací z Úřadu vlády ČR se od 3.5.2021 o zrušení zákazu pořádání hromadných vzdělávacích akcí bez omezení (tzv. Balíčky pro návrat zpět do normálního života 1-5) vůbec neuvažuje.

2021-04-13 Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se veřejné organizované akce mohou konat. Pouze se jich smí fyzicky zúčastnit max. 2 osoby.

2021-04-11 Dobrá zpráva
Ačkoliv dosud existuje pandemická pohotovost podle tzv. „pandemického zákona“, uvedeného v účinnost již od 27.2.2021  (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID- 19), nouzový stav dnes, po 254 dnech, končí.

2021-03-26 Osmé prodloužení režimu nouzového stavu
Vláda České republiky vyhlásila další prodloužení nouzového stavu, tentokrát na 14 dnů, do 11.4.2021.

2021-02-26 Sedmé prodloužení režimu nouzového stavu
Vláda České republiky vyhlásila další prodloužení nouzového stavu, tentokrát rovnou na 30 dnů, do 28.3.2021.

2021-02-15 Vyhlášení nového režimu nouzového stavu
Vláda České republiky se, navzdory usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, rozhodla vyhlásit nový režim nouzového stavu s platností od 15.2.2021.

2021-02-12 Ukončení režimu nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se na svém jednání ve čtvrtek 11. února rozhodla většinou hlasů zamítnout vládní návrh na šesté prodloužení režimu nouzového stavu. Nouzový stav končí v neděli 14. února 2021.

2021-01-23 Páté prodloužení režimu nouzového stavu
Nouzový stav v České republice bude nově platit do 14.února. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla o jeho prodloužení na mimořádném jednání v pátek 22. ledna 2021 naše vláda.

2020-12-23 Čtvrté prodloužení režimu nouzového stavu
Nouzový stav v České republice je tentokrát prodloužen o dalších 30 dnů. To znamená, že bude platit do 22. ledna 2021. O čtvrtém prodloužení režimu nouzového stavu informovala vláda ČR.

2020-12-18 Zákaz vnitřních akcí s limitem 10 účastníků
Vláda znovu pořádání vnitřních skupinových akcí s limitem 10 účastníků zakázala.

2020-12-10 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila opakované prodloužení nouzového stavu na území ČR do 23. prosince 2020.

2020-12-03 Povolení vnitřních akcí s limitem 10 účastníků
Od čtvrtka 3. prosince 2020 legislativní situace povoluje konání hromadných vnitřních akcí s účastí do 10 osob.

2020-11-20 Další prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila další prodloužení nouzového stavu na území ČR. Tentokrát do 12. prosince 2020.

2020-10-30 Prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a vláda ČR vyhlásila prodloužení nouzového stavu na území ČR do 20. listopadu 2020.

2020-10-05 Vyhlášení nouzového stavu
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

2020-04-14 Aktuální informace
Na dnešní tiskové konferenci vlády ČR bylo oznámeno další prodloužení nouzového stavu. Podle aktuální prognozy by měly být kulturní a společenské akce s účastí do 50 osob povoleny počínaje 8. červnem 2020.

2020-03-31 Aktuální Informace
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu do 11.dubna 2020 do 6:00 hodin.

2020-03-23 Aktuální Informace
podle aktuálního rozhodnutí vlády ČR bude omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno.

2020-03-12 Aktuální Informace
V důsledku vládního nařízení o zákazu shromažďování jsou až do odvolání lektorské semináře zakázány.