Lektor a konzultant strategického plánování

Věnuji se tvorbě strategických rozvojových plánů pro veřejnou správu, komerční organizace a neziskový sektor.

Katalog služeb ke stažení zde
  • Podrobnosti o strategickém rozvojovém plánu organizace zde

    Podrobnosti o strategickém rozvojovém plánu organizace zde

  • Podrobnosti o strategickém rozvojovém plánu organizace zde

    Podrobnosti o strategickém rozvojovém plánu organizace zde

.

.

Vypracování strategického rozvojového plánu, posudek stávající strategické dokumentace, vypracování problémové analýzy a návrhů řešení, vypracování podnikové metodiky efektivního procesního řízení...
Podrobnosti
.

.

Osobní vedení individuálně koncipovaných výukových bloků podnikového vzdělávání se zaměřením na tvorbu a implementaci strategického rozvojového plánu, zvyšování efektivity fungování organizace...
Podrobnosti
.

.

Poradenské služby verbálního charakteru a menšího rozsahu probíhají formou pracovních setkání přímo u zákazníka na základě předchozí tématické specifikace zadání...
Podrobnosti
.

.

Analytické a syntetické výkony, SWOT, inspirační kazuistika, evaluace strategických plánů, adaptační a procesní řízení, management vývojových diskontinuit, matice vývojových scénářů, pravděpodobnostní stromy,..
Podrobnosti