Speciální služby

Analytické a syntetické výkony, SWOT, inspirační kazuistika, evaluace strategických plánů, adaptační a procesní řízení, podprahové programování, reformátovací procesy informačního pole, management vývojových diskontinuit, matice vývojových scénářů, pravděpodobnostní stromy,..

Comments are closed.