Projektové služby

Strategický rozvojový plán organizace

● pro veřejnou správu

● pro komerční organizace

● pro neziskový sektor

Rozsah strategického rozvojového plánu organizace je vždy individuální a je sestavován podle konkrétních požadavků zákazníka.
Obvykle obsahuje 3 základní díly:

A. Průzkumy a rozbory současného stavu zvolených tématických oblastí

B. Plán řešení strategie rozvoje ve zvolených tématických oblastech

C. Metodika implementace a hodnocení výsledků realizace plánu

Obsah základních dílů se skládá z podrobných modulových částí.

Comments are closed.