Novinky

Byl zveřejněn nový katalog služeb 2018-1.

petrsika.com-Katalog-2018-1.pdf


Nabídka školení byla rozšířena o téma: Adaptivní řízení


Školení: Adaptivní řízení

Účastníci školení získají hlubší schopnosti reagovat na změny prostředí. Adaptivní řízení využívá schopnosti včasné a vhodné reakce na změny vnějšího a vnitřního prostředí organizace. Výhody adaptivního řízení se promítají do zvyšování efektivity i produktivity práce.


Nabídka odborné publikace: Strategický rozvojový plán obce

Máte zájem se dozvědět víc? Využijte, prosím, kontaktní formulář:

Comments are closed.